Jobbar du på P&G, Coca Cola eller något mindre känt varumärke?

Shopper Marketing är paradoxalt. De som behöver det minst arbetar med det mest!

De som allra mest behöver arbeta med Shopper Marketing (bygga och driva varumärket i butik mot shoppern  i nära samarbete med kedjan) är de leverantörsföretag som har okända varumärken där det blir alldeles för dyrt att bygga sitt varumärke i traditionell media.

Trots det så ser jag alldeles för många företag som är splittrade i sina budgetar. De lägger lite på marknad, lite på KAM och sedan så har de en trade budget. Denna splittring leder inte till några som helst konkreta resultat utan blir bara en stor kostnadspost i resultaträkning. Detta är företag som så gärna vill arbeta med traditionell marknadsföring och ”driva” sitt varumärke. De sällan unika produktfördelarna skall driva konsumenten/shoppern till butik. Så blir det tyvärr aldrig. 8 av 10 nylanserade varumärken har försvunnit  inom 2 år.

De enda företagen som kan ha detta som huvudstrategi är urstarka varumärken som Coca-Cola, P&G och några till. Samtidigt är det dessa företag som var först med att ställa om från traditionell konsumentmarknadsföring till Shopper Marketing. Detta kan vi lära något av.

Kolla gärna in länken som visar på Coca Colas samarbete med Wal Mart så får ni en idé om Shopper Marketing och samarbete mellan handel och varumärke.

http://youtu.be/CBFMTnn5mUQ

effortless-meals-WalMart[1]

Hur många marknadschefer arbetar efter handelns kampanjår?

Retail Promo guide är i USA en helig graal för alla som arbetar med marknadsföring av FMCG. Denna visar de 10 största detaljhandelskedjornas prioriterade kampanjteman under året. Om man som FMCG varummärke skall lyckas så måsta man docka sin marknadsplan tillsammans med sina viktigaste kunders. Görs inte detta i Sverige idag? Jo, till viss del så bokar KAM upp kampanjer utifrån teman. Men full kraft får man först när ett varumärkes marknadsinvesteringar går hand i hand med handelns kampanjår. Så för alla marknadschefer som vill bli framgångsrika. Gå på djupet och förstå era kunders kampanjår och säkerställ att ditt varumärke finns med när kampanjerna rullar ut mot shoppern.

Bifogar en länk nedan från US som kan ge inspiration i det vidare arbetet med Shopper Marketing.

Retail Promo Guide[2]

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ptp/sm_retailpromoguide/

För marknadschefen som vill fokusera på försäljning = Shopper Marketing

Vad driver försäljning i butik? Marknadsavdelning bygger varumärke och försäljningsavdelningen driver försäljningen. Så har det historiskt sett ut. Men nu krävs det nya lösningar för att vi skall kunna nå nya konsumenter och få befintliga konsumenter att köpa mer. Frågan är komplex. Om vi tittar västerut mot USA där många av marknadsföringstrenderna startar så är FMCG företagen entydiga med P&G i spetsen en av lösningarna heter  Shopper Marketing.

Enligt Supermarket News så kommer amerikanska FMCG företag att öka sina investeringar mot shoppern.

En majoritet av FMCG  företagen säger att investeringar i Shopper Marketing är Nr  1 och de vill öka investeringar med 5 % årligen.

Hur ser ditt företags prioriteringar ut? Finns det fortfarande vallgravar mellan försäljning och marknad? Hur kan du som marknadsförare utnyttja butikskanalen på ett mer effektiv sätt?

Maila mig så skall jag skicka en riktigt bra rapport som ger dig klara svar på hur Shopper Marketing kan svara upp mot Era utmaningar och hur Ni kan bygga varumärket bättre i butik. Jag kommer också gärna ut och håller ett föredrag för Er avdelningen på temat ”vinn slaget i butik”.

Martin.mostrom@retailhouse.se

Guldpokal[1]

Vi ser så lite i butik – fokusera därför på kontinuitet i kommunikationen

Under en shoppingrunda på 30 minuter ägnas 1 400 sekunder åt shopping, 400 sekunder åt att fixera produkter, 60 sekunder åt prisskyltar men bara 18-36 sekunder att fixera övriga skyltar(0,1-0,4 sek är tiden för fixering). När shoppern fixerat skylten så ägnas cirka 1 sekund och att läsa och förstå skylten. På en sekund hinner man läsa mellan 3-5 ord. Shopper Marketing handlar därför om att budskapen i butik måste vara enkla utan en massa ”onödiga” element. Vill man bygga sitt varumärke mot shoppern i butik är det viktigt att skapa guidelines för hur varumärket skall uppträda i butik och då gäller helt andra regler än för traditionell marknadsföring i TV och Print. Om Shoppern skall agera måste butikskommunikationen förenklas och förtydligas och skall butiksmedarbetaren känna engagemang så måste vi också prioritera vilken kommunikation som är viktigast.

Vill du veta mer om hur du skapar skarp kommunikation mot shoppern. Lägg ett mail så skickar jag över ett White paper på området.

martin.mostrom@retailhouse.se

Teckande-ögon[1]

Personliga möten i butik skapar värden för både varumärket och butiken

Det personliga mötet i butik skapar stora värden. Retail House har tillsammans med Professor Magnus Söderlund på Handelshögskolan gjort tre studier där vi kartlagt vilka ekonomiska värden som ett personligt möte i butiksmiljön kan skapa.

I dagligvaruhandeln så ökar snittköpen med cirka 65 kr för varje positivt kundmöte som shoppern upplever. Det är nu dags att börja omvärdera kundmötet och inte bara se personal i butik som en kostnad utan som en faktiskt intäktsbärare.

För leverantörsföretag som vil öka värdet i butik så är demonstrationen ett av de mest effektiva verktygen för att både öka försäljningen på det egna varumärket olch öka totalförsäljningen för butiken.

En effektiv Shopper Marketingstrategi skall alltid innehålla en del personliga möten genom demonstrationer och events.

Vill du veta mer om detta så har Retail House skrivit ett White paper 7 tips för att lyckas med demonstrationer i butik. Maila mig martin.mostrom@retailhouse.se så skickar jag över detta till dig.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

10 heta trender inför 2015

2883[1]

Så här års så försöker de flesta att förutse de viktigaste trenderna för 2015. Föga förvånade så handlar de flesta  om hur vår digitala uppkoppling påverkar oss som shoppers, konsumenter och medborgare. Våra förhoppningar om framtiden är stora och allt mer i vårt dagliga liv kommer att styras med hjälp av Smartphones och smarta applikationer. Kolla in rapporten i sin helhet. mycket intressant läsning, men man funderar också på hur mottrenden till all denna teknikifiering och uppkoppling ser ut? För en mottrend kommer att finnas och det är viktigt att också fundera på hur vi som varumärke skall hantera denna.

http://www.ericsson.com/news/141210-the-10-hot-consumer-trends-of-2015_244099435_c