Framtidens butik? – Shopper Marketing by Retail House

I förra veckan besökte jag en av Stockholms mer spännande butiker. En butik som verkligen försöker kombinera,  upplevelse, utbildning, inspiration, digitaliersing och produktförsäljning. Butiken heter Scandinavian Photo och ligger på Sveavägen. För alla er som är intresserad av retail så är det ett mycket bra exempel på hur framtidens butiker kan komma att utformas.  På bilden ser du Björn Nordgren som är butikschef.

Gör ett besök och njut!

IMG_6149

Helgläsning – Shopper Marketing by Retail House

Missade du min krönika i förra veckans Fri Köpenskap? I så fall kommer den här. Den handlar om de nya butiksrollerna som växer fram i kölvattnet av digitaliseringen.

Trevlig helg!

Fem nya roller i butik – är du förberedd?

Detaljhandeln förändrar sig snabbt. Digitaliseringen leder till nya inköpsvanor. Kunderna handlar där det är mest praktiskt och förväntar sig samma service, utbud och priser oavsett om de handlar i den digitala eller fysiska butiken. Konkurrensen pressar marginalerna. Automatisering och digitalisering i den fysiska butiken kommer att öka. Många av de klassiska butiksarbetena kommer att finnas kvar men nya roller uppstår. Nedan specificerar jag några nya roller som jag ser växa fram och som man som köpman bör förhålla sig till i den framtida rekryteringen av butiksmedarbetare.

Social mediaspecialist – Den digitala närvaron är urviktigt för att den fysiska butiken skall kännas modern, uppdaterad och relevant. Samtidigt behöver butikerna driva trafik och det kommer bl a i framtiden ske digitalt via sociala medier.  Google och Facebook är viktiga plattformar att behärska.

Butiksskådespelare– Butiken måste i framtiden ge sina kunder en upplevelse som inte bara handlar om att säga hej, lämna ut produkten och ta betalt. I framtiden måste vi se butiken som en scen där våra kunder är besökare och gäster. De måste få en upplevelse som gör att det känns värt att komma till butiken.  Flera butiker är idag inspirerade av ICA:s reklamfilmer och har skapat egna dokusåpor som går i sociala medier. Dessa kan även vävas in i butikens fysiska värld.

Temaregissör – Att bara distribuera produkter i framtiden räcker inte. Vi måste bygga vår butik utifrån teman som känns aktuella för kunderna. Teman byggs kring traditionella högtider men också kring kundernas intresseområden som vegetariska mat, hälsa eller miljö. Temat skall genomsyra hela butiken såväl fysiskt som digitalt och erbjuda spännande produkter, erbjudande och kunskap.

Dataanalytiker – Vi samlar på oss en mängd data om hur kunderna rör sig i butiken, i sociala medier, på hemsidan. Datan kan om vi analyserar den rätt leda till aktiviteter som driver trafik och ökar snittköpen och därmed hålla nere kostnaderna för marknadsföring.

Målltidsutvecklare– Resturangsektorn växer mer än traditionell daglivaruhandel. Kunderna efterfrågar allt mer färdiglagat. Den butiken behöver utveckla sina måltidslösningar och bli en framtida hybrid mellan butik och restaurang. Här kan butiken hämta inspiration från snabbmatskedjor, restauranger och servicebutiker.

Dagens kund är krävande och tar det bästa från alla olika inköpskanaler. Det är därför viktigt att snabbt identifiera vilka områden butiken behöver utveckla. Diskutera på nästa ledningsmöte vilka behov ni ser växa fram i butiken och undersök om ni har befintliga medarbetare som kan axla någon eller några av rollerna som fyller behoven. Butiksarbetet i framtiden kommer att attrahera många nya grupper och kompetenser, vilket är positivt.  Vår bransch går en dynamisk framtid till mötes.

 

Martin Moström

Strategisk rådgivare, Shopper Marketing

IMG_6150

Välkomna till oss – Shopper Marketing by Retail House

Vi på Retail House är jätteglada att hälsa tre nya kollegor välkomna. Det är Josephine Rappne som tidigare arbetat i vår fältkår (cirka 10 år sedan) sedan har hon studerat och bott utomlands. Senast kommer hon från Lidl.  Viktor Andersson har precis avslutat sina studier och har en bakgrund från Teknikmagasinet. Frida Öjerbrant är nyutexaminerad masterstudent från Lunds Universitet. Det skall bli spännande att arbeta tillsammans med Er. Varmt välkomna.

IMG_6151

Bild tagen utanför Retail House kontor. Josephine, Viktor och Frida.

Finalisterna klara – Shopper Marketing by Retail House

Idag kl. 9.00 livesänder Fri Köpenskaps chefredaktör Maya Saksi på Facebook. Då kommer årets finalister till dagligvarugalan, som går av stapeln i stadshuset den 20 september, att publiceras. Det är ett hedersuppdrag att få vara jurymedlem och utse årets bästa butiker i olika kategorier. Vill du se vilka butiker som är finalister så gå in på länken nedan.

Vi ses i stadshuset den 20/9

Kolla finalisterna här

JURYemblem 2018

Höstens första forskarfrukost – Shopper Marketing by Retail House

Så var vi igång efter en urskön och härlig sommar. Vi startar upp hösten med vår första forskarfrukost där vi får förmånen att lyssna till professor Magnus Söderlund som skall föreläsa på temat experiment och marknadsföring. Forskarfrukostarna genomförs i samarbete med Handelsrådet.

Tid: Fredagen den 14 september kl. 8.30. Vi bjuder på frukost från kl. 8.00

Plats: First Hotell Norrtull

Anmäl dig på här

Forskarfrukost_september_2018

Samarbete mellan akademi och handel – Shopper Marketing by Retail House

Aldrig förr har handeln förändrats i så dramatiskt takt som nu. Behov av aktuell och relevant forskning är större än någonsin. För att akademin och handel skall förena sina agendor behöver man förstå varandras olika roller och perspektiv. Det finns dock ett antal utmaningar i att förena dessa världar.

Den första utmaningen är tidsperspektiven.  Akademin och handel lever i olika tidszoner. Handeln räknar sin dagskassa och månadsförsäljning. Forskningen däremot är mer långsam till sin natur och det kan ta flera år av datainsamling och analys innan den slutligen kan ge några resultat. Skall resultaten dessutom publiceras akademiskt tillkommer ytterligare tid. Detta är en utmaning som gör att det är svårt för handel och forskning att mötas.

En andra utmaning är att forska på relevant frågeställningar. Skall handeln uppskatta forskningen som görs på våra universitet så måste den utgå från de reella problem som handeln de facto har. Forskarna måste sätta företagens utmaningar i centrum och inget annat.

 

Den tredje utmaningen är resultatorienteringen. Handeln och akademin har olika målgrupper och det måste respekteras. En forskare mäts på antalet publicerade artiklar och handeln mäts på sin försäljningsframgång. Framtida forskning måste både ha forskarvärlden och handelns resultat i fokus. Detta låter kanske krasst men är viktigt om vi skall få till stånd en dynamisk forskningsagenda.

Tre råd till forskare som vill skapa mer relevant forskning för handeln.

Släppa preliminära resultat – inte vänta i tre år

Hög förändringstakt präglar handeln.  Det är nödvändigt att kunna delge preliminära resultat och hålla sina fallföretag uppdaterade, även om resultaten inte är 100 % färdiga och publicerade.

Närmare samarbete – fokus på kärnproblem

Handeln och akademin måste arbeta mer intimt.  Forskningen bör utgå från företagens kärnproblem. Relevans och nytta är nyckelord.

Fokusera på resultat – konkreta actions.

Forskaren har akademin som primär avnämare och inte konkreta resultat som handeln kan ta actions på. Framgångsrik forskning måste vara till nytta för handeln. Framgångsrik forskning måste ta hänsyn till företagen och dess konkreta resultat redan när framtida forskningsprojekt planeras.

Detaljhandeln behöver forskning. Akademin har en mycket viktigt roll att fylla för att öka förståelse för såväl nutid som framtida utmaningar. Min förhoppning är att både akademi och handel förstår vilken ömsesidig nytta man har av varandra och vad man kan skapa tillsammans om man gör det med respekt för varandras roller.

375px-Classical-Definition-of-Kno2

Enkelhet får kunden att handla mer – Shopper Marketing by Retail House

Människan är känslo- och impulsstyrd och inte så rationell som vi gärna vill tro. Om vi använder oss av denna insikt kommer våra aktiviteter i butik fungera mycket bättre och sälja mer. Den här gången får du en checklista för mänskligt beteende. Denna skall du ha framför ögonen nästa gång du aktiverar en produkt eller kampanj i butik.  Du kommer att se resultat direkt när kunderna belönar dig med glädje, tillfredsställelse och ökade inköp.

 

  1. Vi älskar enkelhet – Ju enklare vi gör det för kunden/shoppern i butik desto större är sannolikhet att hon kommer att agera som vi vill. Människan tar alltid den kortaste vägen och undviker det som upplevs krångligt och svårt.
  2. Vi tycker om det vi känner igen – vi känner oss bekväma och trygga med det som vi känner igen. Hjälp kunden/shoppern till igenkänning. Visa skyltar som beskriver en konsumtionssituation. Till exempel en picknick, familjemiddag eller en frukost. Skylta också upp de kända varumärkena som finns i butiken. Dessa attraherar shoppern och visar vägen till avdelningen.
  3. Det vackra attraherar oss – det visuellt vackra tilltalar oss. Här spelar den så kallade haloeffekten en funktion. Har vi väl fått ett gott första intryck så tenderar vi att sprida detta goda intryck till fler områden. Säkerställ att din entré i butiken är välkomnande och luktar gott så kommer butiken att generellt upplevas som välskött och fin.
  4. Belöning styr vanor – En positiv belöning leder till upprepat beteende. Belöna dina kunder för ett visst beteende som skapar försäljning. Belöningen skall vara omedelbar för bästa effekt.
  5. Vi vill inte misslyckas – vi gör allt för att undvika misstag och känna oss dumma. Få dina kunder att känna sig smarta när de handlar hos dig. Säljer du komplexa produkter, fokusera på att vara pedagogisk och enkel. Om du säljer dagligvaror, para ihop produkterna i goda recept som gör att kunden kan känna sig duktig hemma i köket.
  6. Vi är kortsiktiga i vårt handlande – Vi gör ofta det som är mest akut för dagen. Det andra skjuter vi upp till morgondagen. Gör det därför enkelt för kunden att hitta de produkter som hon letar efter (storsäljarna som finns på inköpslistan) så ökar chansen att hon också köper fler produkter från avdelningen.

 

sommar[1]

Sätt människan i centrum – Shopper Marketing by Retail House

Trendrapporterna om framtidens butik och marknadsföring haglar i media så här års. Ofta handlar de om ökad kundnöjdhet och försäljning med hjälp av digitala och tekniska lösningar. Jag vill därför idag lyfta den effektivaste och kanske mest underutnyttjade potentialen i butik – det mänskliga bemötandet.

Det finns ingen starkare påverkanskraft på en människa än just en annan människa. Detta ligger djupt rotat i våra gener. Våra urfäder var tvungna att mycket snabbt identifiera om en annan människa var ett hot eller inte.  Därför reagerar vi blixtsnabbt och intuitivt på andra människor.  Det mänskliga mötet är alltså det effektivaste redskapet du har om du vill du öka försäljningen i butik. Resursen finns dessutom redan i butik och kräver inga nya investeringar.

Jag har bl. a tillsammans med Professor Magnus Söderlund på Handelshögskolan genomfört en rad experiment i butik för att få vetenskapliga bevis för det mänskliga mötets effekt på försäljningen.

Resultatet talar för sig själv.

Experiment 1 – Kundbemötande i större livsmedelsbutik

Vi frågade 200 kunder hur många personliga möten de hade haft med personal i butik, som de också hade upplevt som positiva. Resultatet visar att för varje medarbetarkontakt ökade antalet inköpta produkter med 3,2 st. och det totala inköpsbeloppet ökade med 65 kronor.

Experiment 2 – Leende i servicehandel

Vi gjorde 4 olika experiment med 200 kunder för att undersöka hur mycket de köpte beroende på säljarens beteende (positivt eller negativt). Leendet mot kunden dubblade försäljningen jämfört med om du var sur mot kunden. Detta skulle kunna innebära en merförsäljning på cirka 300 000 kr på årsbasis för en servicehandelsbutik.

Experiment 3- Produktdemonstration i livsmedelsbutik.

Vi genomförde en studie för att undersöka försäljningsökningen i samband med en produktdemonstration. Försäljningsökningen blev flera 1000 % på de demonstrerade produkterna. Kunden i butik mötte en person som gjorde att hon stannande och också i många fall köpte produkten.

Min mor som har haft egen butik i över 35 år tittade mycket frågande på mig när jag berättade mina vetenskapliga experiment. Hon frågade om vi verkligen behövde göra studier för att bevisa det mänskliga mötets påverkan på försäljningen. Det hade räckt med att fråga henne.

Resultaten kan därför tyckas självklara för alla oss som arbetar i butik. Men allt för ofta glömmer vi det självklara i vardagen. Så nästa gång ni träffar en kund i butiken. Titta, hälsa och le så kommer intäkterna öka och du kommer att få en betydligt trevligare arbetsdag genom gladare kunder.

Lycka till med det personliga bemötandet – glöm inte att ditt leende är guld värt.

1741[1]