Experimentera mera – Shopper Marketing by Retail House

Hej alla semesterfirare!

Ingen kan säga hur framtiden ser ut. Vi kan ha mer eller mindre välgrundade hypoteser. Professor Magnus Söderlund på Handelshögskolan i Stockholm har skrivit många bra böcker inom marknadsföring. Bl a har han skrivit en mycket bra bok om hur man som marknadsförare kan arbeta med experiment (Experiments in marketing). Detta som metod för att hitta vägen till framtiden. Kolla in föreläsningen nedan och fundera på hur du kan jobba mer med en experimentiell metod för i ditt företag. Detta för att hitta vägen till den ljusnande framtiden!

Köp boken om experiment här

Kolla föreläsningen här

FullSizeRender

Samarbete för framtiden – Shopper Marketing by Retail House

Ensam är inte stark! Vi måste samverka mer med shoppern/konsumtenten i fokus. Idag får du en av mina krönikor som fokuserar på samverkan. Visste du att cirka 80 % av alla nylanserade produkter är delistade inom två år? Varumärke och handel måste samverka för att nå shoppern i butik. Så enkelt och så svårt!

Ha en fortsatt skön sommar!

 

Samarbete för bättre butiksupplevelse

Vi lever i ett tidevarv när dina kunder bokstavligen har all makt i sin hand. Inköpen förflyttas från den fysiska in i den digitala världen. Skall den fysiska butiken vara relevant måste den erbjuda ett mervärde så att kunden tycker det är värt att investera sin tid och kraft i att besöka butiken. En av nycklarna till att skapa ett mervärde för kunden är ett utvecklat samarbete med butikens bästa leverantörer inom de viktigaste kategorierna. Här kommer några områden jag tycker ni skall fokusera på i samarbetet med era leverantörer, detta för att skapa en mer konkurrenskraftig butik.

Utveckla kategorierna i butik

Varumärken är det som kunden köper i butiken. Det som är det allra viktigaste för både varumärket och butiken är att kategorin växer. Bjud in dina leverantörer och låt dem ge Er all kunskap de har om kategorin och hur man skall arbeta för att göra den mer attraktiv för kunden.

Driv trafik i sociala medier

Butiken måste kommunicera med sina kunder digitalt. Arbeta tillsammans med dina leverantörer för att fylla din digitala kommunikation med kul och relevant innehåll som lockar kunderna till butiken.

Utbilda personalen

När ni skall ha nästa personalträff passa på att bjuda in någon av dina stora färskvaruleverantörer eller dryckesleverantörer. Låt dom utbilda och inspirera om sina produkter och hur de kan skapa värde för dina kunder.

Inspirera kunderna i butik

Utgå från den position du vill ha lokalt. Bjud in de leverantörer som du tycker är bra att samarbeta med och som på ett naturligt sätt stärker din butik. Sätt en gemensam årsplan för Era händelser och events som skall inspirera kunderna.

Erbjud smarta måltidslösningar

Kunden söker enkla lösningar. Bjud in era färsk-, kolonial- och dryckesleverantörer och låt dem samarbeta med utgångspunkt från din butik. Exponera hela måltidslösningar i butiken. Glöm ej drycken som stärker snittköpet. Addera gärna till ett enkelt recept som hänger tillsammans med exponeringen.

Samarbete mellan butik och leverantör både kräver tid och energi. Men görs det på rätt sätt med en stor portion generositet och öppenhet så har både leverantör och butik allt att vinna med en nöjd och glad kund som resultat.

Lyckat till med ert samarbete

sommar[1]

Bang for the Buck – Shopper Marketing by Retail House

Hej i sommarvärmen!

Här kommer en föreläsning av en av landets mest intressanta forskare och föreläsare dr Erik Modig från Handelshögskolan i Stockholm. Han föreläste på en forskarfrukost hos oss på temat vad marknadsförare måste veta om hjärnan eller hur skall vi förhålla oss till marknadsföring vs. försäljning. Kolla in denna en timmesföreläsning. Du kommer inte att bli besviken. Vill du veta mer så läs Eriks bok, Bang for the Buck. Länk till köp hittar du nedan.

Mycket nöje!

Martin

Kolla föreläsningen här

Köp boken här

Erik modig.jpg

Butikens viktigaste resurs – Shopper Marketing by Retail House

Hej alla!

Så vad är butikens viktigaste resurs? Platsen, priset, promotion…. Nej, det är personalen. Detta är den absolut viktigaste resursen. I våras hade jag den stora förmånen att få skriva en krönika på temat. Läs den och få några ytterligare argument varför och hur du skall utveckla personalen!

Mycket nöje!

Martin

Har du en tydlig plan för butikens viktigaste resurs?

Motiverad personal är den viktigaste konkurrensfördelen som en butik kan ha. Samtidigt är personalen en av de största kostnaderna. Butiker skär i personalens timmar och utbildningar för att kortsiktigt uppnå en bättre lönsamhet. Detta bekräftas bl a i en dagsfärsk artikel om detaljhandeln i USA (Harvard Business Review nr 1 -2019).

Det är dags att byta mindset och inte bara se personalen och dess utbildning som en kostnadspost utan en förutsättning för framtida intäkter. Vill man dessutom kunna rekrytera bra personal är det väldigt viktigt med en tydlig plan för rekrytering, bemanning och utveckling av personalen. Studier gjorda på Wharton i USA visar att butiken kan få en tillväxt på upp till 20% när den arbetar med en tydlig idé för sin personal.

För att butiken ska klara den framtida utmaningen från såväl digitala som fysiska konkurrenter krävs det en tydlig och klar plan för butikens viktigaste resurs. Jag har sammanställt några punkter som kan användas som en checklista för att temperaturmäta butikens personalstrategi.

Övergripande idé

För att butiken ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs det en tydlig idé – vad är butikens roll och varför finns den till?

Värderingar

Alla butiker har värderingar, goda som dåliga. Framtidens medarbetare vill arbeta i företag med tydliga värderingar. Kommunicerar butiken sina värderingar?

Utveckling

För att kunna attrahera bra medarbetare krävs det en plan för utveckling. Livstidsanställningar existerar inte utan som arbetsgivare måste man vara proaktiv gällande personalens utveckling. Finns en plan för utveckling? Är den väl kommunicerad?

Nyckelmedarbetare

Varje butik har en liten kärna av nyckelmedarbetare. De måste involveras i butikens framtid. Den som involveras utvecklar. Hur involveras nyckelmedarbetarna?

Framtida investeringar

En butik måste alltid jobba med effektivisering. Men vad gör vi av effektiviseringstimmarna? Vad ska de sparade timmarna investeras i för att åstadkomma framtida intäkter? Vilka framtida butiksroller kommer att skapa nya intäkter?

Framtidens butiksdrift kommer till en mycket stor del att handla om att rekrytera och behålla rätt personal. Butiker med en tydlig idé, klara värderingar och en plan för personalutveckling kommer att bli framtidens vinnare.

 

Lycka till med din personalstrategi!

r1901d_wilkes

 

 

Nå målgruppen digitalt – Shopper Marketing by Retail House

Hallå alla semesterfirare!

Under våren hade vi på Retail House den stora förmånen att ha lektor Elin Nilsson från Umeå Universitet på besök. Hon föreläste om olika digitala sätt att nå Shoppern. Det case som jag tyckte var extra intressant var den svenska snabbväxande spelappen Flarie (www.flarie.com) där varumärken kan få en såväl lång interaktion med konsumenten som att faktiskt få samma person att också gå till den fysiska butiken och köpa produkten för poäng hon samlat ihop i appen. Både smart och intressant för alla varumärken som vill nå shoppern. Caset är cirka 31 minuter in i föreläsning.

Ha en fortsatt skön vecka!

Kolla föreläsningen här!

urban-438393_1280

80 miljarder står på spel – Shopper Marketing by Retail House

Vad skall butikens roll vara i framtiden? Hur skall vi transformera butiken till att bli den mediaplats den förtjänare att vara? Läs min krönika från i våras som ger dig några perspektiv på frågan.

Ha en skön sommar!

80 miljarder står på spel – är du förberedd?

 

Årligen investeras cirka 80 miljarder kronor i reklam i Sverige. Cirka 5% av den summan investeras i butiken. Butiken borde väl vara den bästa platsen i världen för en reklaminvestering? Det tycker dock inte de som investerar i reklam och marknadsföring. De ser inte butiken som en mediekanal utan endast som ett ställe där produkter distribueras och säljs. I detta ligger en stor möjlighet för alla er som driver butik. Genom att få leverantörerna att tänka på butiken som mediekanal kan butiken inte bara göras roligare och mer intressant, utan även få varumärket att långsiktigt investera sin reklambudget där. För att nå dit så måste vi förändra vårt synsätt på butiken. Idag ger jag dig fem råd i hur du skulle kunna öka leverantörsinvesteringarna i din butik.

Säkerställ exponeringar med hög synlighet

Synliggör leverantörernas produkter på ett utomordentligt sätt. Målet är att varumärket får 100% garanti på synlighet. Det skapar förtroende och möjliggör framtida investeringar. Självklart måste butiken dokumentera med bild på hur exponeringen ser ut.

Gör butikens personal till ambassadörer

Se butikens medarbetare som en kommunikationskanal för varumärkena. Detta är mycket mer vanligt i sällanköpshandeln än i dagligvaruhandeln. Här finns stora möjligheter i strukturerade utbildningskanaler där varumärkena kan få tillgång till butikens medarbetare. Kunskap leder till engagemang.

Gör butikens data tillgänglig

Skall leverantörerna öka sina investeringar i butik så bör butiken bli bättre på att ta fram data som beskriver försäljning, trafik av kunder och även kundernas profil. Datan skall inte enbart handla om försäljning utan även hur varumärket påverkas.

Skapa både fysiska och digitala kommunikationsytor

Skapa en struktur för ytor där varumärken kan möta er trafik av kunder. Det är viktig att låsa dessa ytor så leverantören kan lita på att de får den synlighet de har kommit överens om.  Skall man förtjäna reklaminvesteringar i butik så måste leverantörerna kunna lita på genomförandet.

Paketera lösningar

Gör det enkelt för varumärkena att investera i din butik. Skapa paket där det tydligt framgår både estimerad försäljning och räckvidd i kundkontakter. Underlätta också för varumärkena genom att enkelt räkna ut hur mycket de tjänar på investeringen i din butik/butikskedja.

 

Den fysiska butiken är unik. Den kan både göra reklam för varumärken och driva försäljning på samma gång. Stora pengar finns att tjäna för både varumärkena och butikerna genom att stärka butikens roll som varumärkeskommunikatör.

 

Lycka till med din butikstransformering

8_4_16-Retail-Tech-New-Logo

Butikens olika roller – Shopper Marketing by Retail House

Hej alla semesterfirare!

Här kommer en av mina krönikor som publicerats i Fri Köpenskap under våren. Krönikan handlar om de olika roller som butiken kan ta i framtiden.

Trevlig läsning och ha en skön vecka, på kontoret eller på stranden….

Martin

 

 

Gör butiken till den sociala mötesplats den förtjänar att vara.

Butiken är inte en plats som i framtiden bara erbjuder produkter. Min hypotes är att butikens uppgift är så mycket större och butiken kan ha så många fler roller än vi kan föreställa oss. Men det kräver att vi ställer oss grundfrågan – vilken roll skulle vi kunna spela i vårt samhälle där våra kunder verkar och lever. Detta är inte en lätt fråga utan kräver sin eftertanke.  Nu måste vi se framåt (inte tillbaka) till en butik som bejakar effektivitet men framförallt riggar sig för en framtid där butiken inte bara får sina intäkter från transaktionen av produkter.

Nedan är fem områden som jag vet intresserar kunden och där framtidens butiker kan spela en viktig roll och se nya intäktsflöden komma.

Butiken som utbildare

Vår mat är en hörnpelare i våra liv. Kunskap är viktigt.  Fundera vilken kunskap ni har i butiken som ni skulle vilja sprida vidare till era kunder. Viktiga områden är hållbar konsumtion, tillsatser i maten, bra och enkel matlagning för den stressade barnfamiljen.

Butiken som mötesplats

Många av era kunder älskar att komma till Er butik. Hur kan ni förstärka detta? Vad skulle ni kunna göra lokalt för era pensionärer, föräldralediga män och kvinnor, varför inte bli den butiken på orten som blir bäst på högtider för andra kulturer eller kan ni göra besöket för att hämta ut postpaket till ett nöje och ge kunden något extra?

Butiken som upplevelsecentra

Den moderna kunden söker upplevelser. Vad kan ni göra i er butik för att göra den till en destination? Vilken specialitet kan ni utveckla som gör att ni blir en snackis på den lokala orten. Är det en speciell varukategori som gör er extra attraktiv? Har ni en lågprisavdelning för alla som älskar att fynda? Eller bjuder ni alltid på något gott att äta och dricka i samband med den stressiga helgshoppingen? Eller är ni den butiken som alla vet har den trevligaste personalen?

Butiken som restaurang

Vi lägger mer och mer pengar på att äta ute. Men folk kommer ändå till butiken för att handla mat. Varför skulle man inte kunna handla hem färdiga rätter? Då talar jag inte om de som redan finns idag. Vad innebär det om din butik på allvar kan ta upp kampen med den lokala pizzerian, kina- eller gourmetrestaurangen? Denna kamp måste butiken ta på allvar och identifiera som ett av de främsta tillväxtområdena.

Butiken som hälsoinspiratör

Ohälsan i samhället ökar. Både mentalt och fysiskt. Mycket av ohälsan är kopplad till vår moderna livsstil. Vilken roll skulle ni kunna spela här? Varför skulle man inte kunna boka yogaklasser arrangerade av butiken? Eller varför skulle man inte kunna komma till butiken och få tydliga guidelines för vad hälsosam livsstil är? Vi vill må bättre och livsmedelsbutiken med sitt utbud och lokala kontaktnät kan spela en avgörande roll.

 

Lycka till med ditt förändringsarbete och glöm inte att det enbart är din fantasi som sätter gränserna för vad ni kan åstadkomma.

2017-4-figur-1