I vår kommer ny eyetrackingstudie – Shopper Marketing by Retail House

Nu kan du få en liten smygtitt från vår eyetrackingstudie som vi genomförde tillsammans med Tobii för ett par veckor sedan. Riktigt roligt att få vara med att samla in data och kommunicera med entusiastiska shoppers. Det intressanta är att vi ser så lite i butik. 15-40 sekunder fixerar vi skyltar under en 30 minuters shoppingrunda. Håll utkik efter lanseringen senare i vår.

Kolla in videon här

 

Fredmeyer_edit_1-660x330

Första steget till framtiden – Shopper Marketing by Retail House

Idag en superspännande dag! Vi genomförde en omfattande eyetrackingstudie på två butiker som involverade ett 10-tal stora kategorier. Detta är en studie som vi gör med vår samarbetspartner Tobii – ett världens ledande eyetrackingföretag.

Det är extremt roligt att i praktiken se det som vi redan vet i teorin.

  1. Hur svårt det är att skapa uppmärksamhet i butik.
  2. Hur vanestyrda vi är som människor
  3. Hur mycket kommunikation som möter en Shopper i kundvarvet.

 

Bifogar några bilder från dagens datainsamling. Mina duktiga kollegor Hanna och Max. Bilden till höger visar hur vi kunde se hur shoppern rörde sig i avdelningen. I realtid!

Vi kommer att publicera resultatet. Håll utkik.

Nu skaffar vi oss nya insikter – Shopper Marketing by Retail House

Retail House har inlett ett mycket spännande samarbete med det världsledande företaget Tobii – tillverkare av bl a eyetrackingutrustning. Nästa vecka kommer vi tillsammans med deras konsultorganisation att genomföra en omfattande eyetrackingstudie i de största kategorierna. Spännande att få ökade insikter i hur vi skall arbeta med de viktigaste kategorierna så att vi tillsammans kan öka synligheten och därmed försäljningen.

Kunskap leder till insikter leder till resultat! Är du på?

img_4242

Hur får du bästa försäljningseffekt i butik – vad säger den världsledande forskningen.

 

Att handla i en butik är en komplex process. En shopper är av biologiska skäl mycket selektiv i processandet och informationsintaget. Den största begränsade faktorn är tidsaspekten och besluten vilka avdelningar som skall besökas och slutligen att hitta de produkter man söker i avdelningen. En hypermarket kan ha upp till 40 000 artiklar och en normal konsument kanske använder sig av 2-300 artiklar på årsbasis. En gemensam faktor är att vi är extremt sparsamma med var vi riktar vår uppmärksamhet. Det är därför av allra största vikt för alla som arbetar med Shopper Marketing att känna till vilka huvudregler som finns för hur man på mest effektiva sätt kommunicerar i butik.

Huvudregel nr 1 – Shoppern ser det som är i ögonhöjd.

Shoppern ser inte vad som hänger i taket och vad som finns på golvet. Vi tittar cirka 15 grader ned från vår ögonnivå. Vi kan ledigt se 30 grader ned från vår ögonnivå och ungefär 10 grader ovanför vår ögonnivå. Allt som placeras utanför detta kräver att vi ändrar vårt huvud – vilket kräver en ansträngning.

Enligt färsk forskning så kan så få som 2-3 % av kunderna se din skylt och ännu mycket färre som också agerar utifrån att skylten uppmärksammats. Viktiga frågor som vi måste ställas oss. Är budskapet klart och tydligt på butikskommunikationen? Var någonstans kommer skylten att placeras? Hur långt ifrån är det rimligt att man skall kunna läsa vad som står på skylten?

Butikskommunikation är nu en vetenskap – och det är glädjande att fler och fler butikskedjor och varumärken att börjar engagera sig och experimenterar vilken kommunikation som faktiskt ger effekt.

 

Bild