Kommunicera bättre – Shopper Marketing by Retail House

I dagens blogg vi jag lyfta en rapport (effektprinciperna som är skriven utifrån kommunikationsperspektivet. Den är skriven av en rad duktiga kommunikatörer och de har dessutom intervjuat representanter från olika större företag. Jag tycker rapporten är intressant och mycket av den kan verkligen passa in på Shopper Marketing och dess processer. Vi har ju ändå samma mål – att slutligen kunden skall välja våra produkter.

Trevlig läsning

 

KOMM_Effektprinciperna

2017-8-ill-fb-symboler-109x300

Senaste krönikan i Fri Köpenskap – Shopper Marketing by Retail House

Min senaste krönika i Fri  Köpenskap handlar om en grupp som ligger mig mycket varmt om hjärtat – butikens personal. Bra personal är det som avgör butikens framgång. Om du inte läste krönikan så kommer här en ny chans.

Trevlig läsning

Checklista för att få rätt personal.

Motiverad personal är den viktigaste konkurrensfördelen som en butik kan ha. Samtidigt är personalen en av de största kostnaderna. Butiker skär i personalens timmar och utbildningar för att kortsiktigt uppnå en bättre lönsamhet. Detta bekräftas bl a i en dagsfärsk artikel om detaljhandeln i USA (Harvard Business Review nr 1 -2019).

Det är dags att byta mindset och inte bara se personalen och dess utbildning som en kostnadspost utan en förutsättning för framtida intäkter. Vill man dessutom kunna rekrytera bra personal är det väldigt viktigt med en tydlig plan för rekrytering, bemanning och utveckling av personalen. Studier gjorda på Wharton i USA visar att butiken kan få en tillväxt på upp till 20% när den arbetar med en tydlig idé för sin personal.

För att butiken ska klara den framtida utmaningen från såväl digitala som fysiska konkurrenter krävs det en tydlig och klar plan för butikens viktigaste resurs. Jag har sammanställt några punkter som kan användas som en checklista för att temperaturmäta butikens personalstrategi.

Övergripande idé

För att butiken ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs det en tydlig idé – vad är butikens roll och varför finns den till?

Värderingar

Alla butiker har värderingar, goda som dåliga. Framtidens medarbetare vill arbeta i företag med tydliga värderingar. Kommunicerar butiken sina värderingar?

Utveckling

För att kunna attrahera bra medarbetare krävs det en plan för utveckling. Livstidsanställningar existerar inte utan som arbetsgivare måste man vara proaktiv gällande personalens utveckling. Finns en plan för utveckling? Är den väl kommunicerad?

Nyckelmedarbetare

Varje butik har en liten kärna av nyckelmedarbetare. De måste involveras i butikens framtid. Den som involveras utvecklar. Hur involveras nyckelmedarbetarna?

Framtida investeringar

En butik måste alltid jobba med effektivisering. Men vad gör vi av effektiviseringstimmarna? Vad ska de sparade timmarna investeras i för att åstadkomma framtida intäkter? Vilka framtida butiksroller kommer att skapa nya intäkter?

Framtidens butiksdrift kommer till en mycket stor del att handla om att rekrytera och behålla rätt personal. Butiker med en tydlig idé, klara värderingar och en plan för personalutveckling kommer att bli framtidens vinnare.

 

Lycka till med din personalstrategi!

 

Martin Moström, strategisk rådgivare på Retail House

martin

 

Dagligvarugalan 2019 – Shopper Marketing by Retail House

Nu är det dags att påbörja arbetet med att nominera kandidater till dagligvarugalan 2019. Jag har det stora förmånen att sitta med i Juryn och det är urspännande att få vara vara med att kora Sveriges bästa butiker.

Den 19 september är det stora gala i Stadshuset i Stockholm. Så missa inte chansen att vara med och belöna stjärnorna i vår branch. Läs mer om hur du gör i länken nedan.

Vi ses den 19.9!

Läs mer om priset och galan här!

 

Emblem_jurymedlem.jpg

Dags för forskarfrukost – Shopper Marketing by Retail House

Nu är det dags för årets andra forskarfrukost. Temat är urspännande. Hur bygger vi en ditigal interaktion med våra kunder!! Frukosten gör vi i samarbete med vännerna på Handelsrådet.

Digital interaktion – för ökad kundupplevelse och kundvärde

 Det virtuella utrymmet har blivit allt viktigare och skapar många möjligheter till interaktion, men hur påverkar digital interaktion värdet av kundupplevelsen och har det potential att öka kundernas engagemang?

 Nya digitala verktyg utmanar företagen att anpassa sig till ett mer digitalt beteende för att kunna interagera med sina kunder. En möjlighet att få till en interaktion med konsumenterna är att använda sig av gamification (spelifiering) eller augmented reality (AR) för att öka konsumenternas engagemang och skapa värde. I denna presentation förklarar Elin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet, vad gamification och AR innebär och hur digital interaktion kan användas för att förhöja och öka konsumenternas engagemang och lojalitet.

Måndagen den 11.3 på Hotell Norrtull. Vi startar kl. 8.00 med frukost och själva föreläsningen startar 8.30.

Varmt väkommen. Anmäl dig via länken nedan.

Anmäl dig här

Forskarfrukost_mars_2019.png