Nya kandidater för interim – Shopper Marketing by Retail House

Så var det dags att presentera fler oerhört kompetenta och startklara kandidater för interim. Tveka inte att höra Er till oss om ni har personalbehov på kort eller längre sikt. Det är så kul att vi fått en så fin respons på vår nya tjänst.

Välkommen du också, som kandidat eller kund.

Kontakta Lisa.alex@retailhouse, 0708 -812605

Kolla in dagens forskarfrukost med Professor Magnus Söderlund – Shopper Marketing by Retail House

Så var säsongens första forskarfrukost avklarad. Professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan presenterade den senaste forskningen kring kundmöten i Coronatider. Forskarfrukostarna genomförs som vanligt tillsammans med vår partner Handelsrådet.

Missa inte detta! Trevlig helg.

Personliga möten i Coronatider – Shopper Marketing by Retail House

Varmt välkomna till Retail House och höstens första forskarfrukost på det självklara temat – Personliga möten i Coronatider. Professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan i Stockholm kommer att hålla en föreläsning om vikten av det personliga mötet och samtidigt presentera aktuell forskning på temat hur kundmötet påverkas av coronapandemin.

Ett otroligt intressant tema för alla oss som arbetar och verkar för det personliga mötets relevans.

När: 18 september kl. 8.30-9.30

Var: Retail House Shoppermarketingkanal på youtube (forskarfrukosten blir denna gång digital)

Anmälan: Anmäl dig här

VälkomnaForskarfrukostarna görs i samarbete med Handelsrådet

Dags att revidera Category Management – Shopper Marketing by Retail House

I fredagens Fri-Köpenskap skrev jag höstens första krönika på ett tema som börjar bli allt mer uppenbart för mig ju mer jag fördjupar mig ifrågan – Category Management måste uppdateras annars så riskerar det att enbart bli en teoretisk modell. Läs gärna krönikan och respondera din åsikt.

Rubriken kanske inte helt korresponderar med innehållet.

Ser fram emot din feedback!

Krönika i Fri-Köpenskap 28.8 2020

Friends of Retail House – signa upp dig nu!

Vi på Retail House brinner för att hjälpa våra kunder att bli bättre på att nå shoppern i butik (digital eller fysisk). Vi vet att ni är många därute som också brinner för det. Många av er kommer på våra forskarfrukostar och deltar i våra aktiviteter – vilket vi är superglada för. Vi tror nämligen stenhårt på att tillsammans med duktiga kollegor i branschen bygga kunskap och erfarenhet som vi sedan tillsammans kan utveckla vidare.

Idag vill jag därför slå ett slag för att du skall gå in på vår hemsida och signa upp dig på vår community Friends of Retail House. Då kommer du att få inbjudningar, spännande artiklar och vara en del av vårt stora och spännande nätverk. Du hittar anmälningsformuläret längst ned på hemsidan.

https://www.retailhouse.se/

Vi hörs och syns digitalt och fysiskt.

Interim management på Retail House! Skicka in ditt CV!

Vår bransch är i omvandling och ovissheten om framtiden
skapar stora utmaningar för de allra flesta företag. Krav
på förändring och anpassning till en förändrad värld leder
ofta till behov av specialkompetenser och en mer flexibel
organisation. Då kan en interimslösning vara ett bra vägval
istället för att anställa.
Det råder också en trend i att alltfler arbetstagare önskar ett mer dynamiskt
och friare arbetsliv. Flexibilitet och dynamik är nyckelorden för vår bransch
2020 och framåt…
Nu sjösätter vi (efter ett par års smygstart) vår nya
interimstjänst – Retail House Interim Management.
Vi på Retail House har hjälpt 100-tals medarbetare inom dagligvaru- och
detaljhandeln att nå framgångar med sina varumärken och kampanjer i butik.
Vi har lärt oss vad som gör att man lyckas eller misslyckas, både när det gäller varumärken men framförallt vilka människor som blir framgångsrika.
Under åren har vi byggt Nordens största nätverk med medarbetare på alla
nivåer som regelbundet loggar in på Retail House för att söka kunskap genom nätverk, forskarfrukostar eller utbildningar.
Vi vet vilka krav som ställs på medarbetaren inom dagligvaru- och detaljhandeln. Vårt nätverk och kunskap i branschen garanterar att vi kommer atthitta rätt kollegor till dig eller nya utmaningar om det är det du söker.
Retail House är mötesplatsen där idéer skapas, människor möts och samarbeten mellan handeln och leverantör utvecklas. Nu vill vi också vara mötesplatsen där du kan söka din nya kollega eller själv hitta nya utmaningar inom den bransch som vi så passionerat brinner för och vill utveckla. Retail Housegaranterar rätt person på rätt plats.

Gå in på http://www.retailhouse.se och lägg in ditt CV.

Det fysiska mötet driver affären – Shopper Marketing by Retail House

Det fysiska mötet driver affären

 

Digitaliseringen och mobiltelefonen driver fram ett nytt shoppingbeteende. Visste du att vi rör vår mobiltelefon cirka 2 500 ggr per dag och att 7 av 10 har e-handlat under året? Hälften av dessa köp gjordes med mobiltelefonen. Dessutom växer handeln av mat med dubbla siffror årligen. Vi kan verkligen säga att mobiltelefonen har blivit vårt nya shoppingverktyg. Det är därför lätt att tro att all shopping i framtiden kommer att vara digital och att den fysiska butiken kommer att försvinna. När vi ser en så tydlig trend som mobilshopping kan vi räkna med att det finns det en lika stark mottrend. Denna mottrend heter det fysiska mötet mellan människor. Detta uråldriga men tidlösa verktyg för försäljning, marknadsföring och relationer. Att investera i det personliga mötet är därför, enligt mig, alla dagar i veckan en lönsam investering.  Visst du till exempel att?

 

  • 90 % av de mest minnesvärda upplevelserna i butiken skapas av det personliga mötet och inte av digitala skärmar, exponeringar eller annan mekanisk försäljning.

 

  • Positivt kundbemötande leder till att butiken får nöjdare kunder, ökad försäljning och ökad kundlojalitet. Bland annat har studier visat att för varje positivt kundbemötande så handlar man för 65 kr mer per positivt kundmöte. Detta i en dagligvarubutik. Vi har dessutom gjort en studie i servicehandel som visar att försäljningen dubblas med hjälp av ett leende. En investering i ett leende kostar noll kronor.

 

  • Dessutom kan kundbemötande ha större påverkan på nöjdheten med butiken än själva sortimentet. Detta kanske inte är så konstigt för de flesta dagligvarubutiker har ett likartat sortiment. Det är alltså personalen som gör skillnad.

 

Vad är då slutsatsen av mina teser? Det är att vi människor är sociala varelser som tycker om att möta andra människor. Under hela evolutionen har vår överlevnad möjliggjorts av att vi har samarbetat. Våra hjärnor är inte anpassade för att bara leva i den digitala snabba världen utan vi behöver en fysisk värld där också vår shopping är en vital del. Det finns en enorm affärsmöjlighet för butiken att inte bara se sig som en plats för transaktion av produkter utan också en plats för möten mellan människor en plats för relationer – på riktigt.

 

Lycka till med ditt kundmöte

 

Denna krönika publicerades första gången i Fri Köpenskap 2019

98f09071471224cb_800x800ar

 

Hylla våra hjältar i butik – Shopper Marketing by Retail House

Nu hyllar vi våra hjältar i butik!

 

Idag vill jag hylla alla tusentals butiksmedarbetare som varje dag går till sina arbetsplatser runt om i Sverige och säkerställer att vi får mat och övriga nödvändiga artiklar. Några av namnen på Er är Peter, Mats, Jacob, Stefan, Erica, Ibrahim. Jag vill från botten av mitt hjärta säga tack till Er för den insats ni gör för att hålla Sverige igång.

Jag har de senaste 20 åren arbetat med de flesta stora varumärkena och samtliga ledande dagligvarukedjor och jag blir ibland mörkrädd när jag inser, hur låg kunskapen och intresset är och, hur lite tid som ägnas åt butiksmedarbetarens och butikens roll i kedjan från producent till konsument. I många fall ses tyvärr butikens medarbetare som ett problem, en kostnadspost som ofta inte ”gör som man säger”.

Dagligvaruhandeln är en starkt centraliserad industri. Många av besluten som påverkar den lokala butiken fattas på central nivå. Det är viktigt för branschens utveckling att vi har en gemensam förståelse för butiksmedarbetarens roll och att hennes förståelse och engagemang är kritiskt för att lyckas. Oavsett vad projektet handlar om, digitalt eller fysiskt.

Jag önskar att vi, efter att Coronakrisen är över, tar ett gemensamt krafttag i att lyfta butiksmedarbetarens status och roll i butik.

Vi måste utveckla ordentliga utbildningsprogram för butikens medarbetare. Inte bara onboarding-veckor utan fördjupande och robusta utbildningsprogram för de olika kategorierna. Utbildningar som skapar yrkesstolthet och som innehåller kunskap om såväl råvaror som hur produkterna bäst säljs. Dessutom måste vi se butikens medarbetare som en målgrupp för kommunikation och faktiskt se att det är dessa personer som ytterst och främst är ambassadörer för varumärket. Det innebär att butiksmedarbetarens relation och arbete måste in i de centrala planerna på ett helt annan nivå än idag.

Vi måste också attrahera unga människor in i dagligvaruhandeln och låta dem förstå att det inte bara är ett genomgångsyrke. Här gör Handelsrådet ett enormt fint arbete. Se deras film på Youtube om en influencer som besöker Maxi Lindhagen. Man blir verkligen sugen på att arbeta i butik. Slutligen måste vi också skapa program för tjänstemännen på kedjornas huvudkontor att växelvis gå ut i verkligheten och faktiskt arbeta i butik. Detta borde ses som en belöning – inte en bestraffning.

Jag hoppas att krisen snart är över och att vi då på allvar lyfter vår hjältars arbete till den nivå som det förtjänar.

Denna krönika publicerades första gången i Fri-Köpenskap 2020

krauta_1[1]

Det är tid att ställa de svåra frågorna – Shopper Marketing by Retail House

Hög tid att ställa sig de svåra frågorna!

Det vore närmast ett tjänstefel att i en aktuell krönika inte beröra den rådande krisen. Många butiker går på knäna då vi ser försäljningsökningar som man inte är bemannad för. Detta gäller framförallt dagligvaruhandeln och apoteken. Vi kan självklart kortsiktigt glädja oss åt fina ökningstal men samtidigt vet vi att många köp bara har tidigarelagts och produkterna lagerhålls i hushållens skafferier. Toalettpapper är ett utmärkt och målande exempel. Det råder just nu undantagstillstånd i Sverige men samtidigt vet vi att också denna kris har ett slut och då kommer vi att behöva ta vid de utmanande och strategiska frågeställningarna som den moderna detaljhandeln står inför. Jag vill därför passa på att upplysa om att kriser inte bara är till ondo utan det finns också goda delar i en kris. Nu ges tillfället att lyfta blicken för ett ögonblick och se på vad som händer i handeln ”Post Corona”.

Detaljhandeln är delvis en bransch i kris. Många kedjor har inte ställt om sig tillräckligt snabbt till kundernas ändrade köpmönster. Under decennier har vi blivit bortskämda av en ständigt ökad efterfråga i samhället och med det en automatiserad försäljningsökning. Jag vill betona att all detaljhandel inte går dåligt. Många handelskedjor mår rätt så bra. De kedjor som på djupet har ett kundfokus är de som lyckats bäst. När kundens köpmönster förändras kommer de allra svagaste att slås ut. Vi har under de senaste månaderna sett kedjor framförallt inom mode som gått i konkurs. Butikskedjor med en otydlig position. Är man inte tillräckligt vass i sitt erbjudande har man idag ingen chans i den globala konkurrensen. Addera nu till den rådande krisen så kommer utslagningen av de svagaste att gå snabbare.

Samtidigt kan perioden vi nu går igenom också innebära en stor möjlighet för många detaljhandelsföretag. Visste ni att det kinesiska tecknet för kris både står för hot och möjligheter? Nu handlar det om att gå till botten med det erbjudande som vi har. I krisens spår kan vi nu omförhandla hyror, skärpa till sortimentet, fokusera på vår kärnaffär och faktiskt bygga ett starkare företag. För att klara det så måste man ställa sig ett antal olika frågeställningar som kan innebär att många ”heliga interna kor” måste upp på slaktbänken. Vad skall vi satsa på? Hur tänker våra kunder framåt? Hur kommer tekniken att påverka oss? Vad är kärnan i vår affär? Varför kommer våra kunder till oss?  Utgångspunkten, kris eller inte, är att man alltid måste sätta kunden i fokus, vilket är komplicerat, och ju djupare in på huvudkontoret du kommer ju mer har butik kommit att handla om andra frågor än kundnytta. Nedan har jag ringat in sex områden som varje detaljhandlare måste förhålla sig till och ha ett knivskarpt svar på.

  1. Hur ser vårt värdeerbjudande ut?

Kunden söker value for money. Fler och fler kunder har börjat upptäcka lågpriskedjor och deras erbjudande. Om vi dessutom går in i en lågkonjunktur kommer vår förmåga att ha rätt prissättning och att kunna erbjuda kunden olika nivåer på kvalitet vs. pris vara avgörande för vår framgång.

 

 

  1. Vad erbjuder vår kedja som är unikt?

Kunden söker relevanta erbjudande. Detta gäller både den reklam som skickas ut men också de produkter som säljs i butiken. Vi har fler möjligheter till att köpa produkter än någonsin tidigare. Butiken måste veta vad sina kunder vill köpa idag och i morgon. Butiker som inte har ett relevant sortiment kommer att slås ut. Relevansen sätts självklart i relation till butikens önskade position.

 

  1. Hur bidrar våra butiker till en hållbar framtid på riktigt?

Kunden vill köpa hållbara produkter och vill inte handla sådant som påverkar miljön negativt. Vår miljö lider av vår konsumtion och det kan vi inte blunda för. Miljöaspekterna blir allt viktigare.  Detta är inte längre en ”lyxfråga” utan den handlar om vår överlevnad på jorden. Hur bidrar din butik till en hållbar framtid på riktigt?

 

  1. Hur bidrar vi till kundens upplevda hälsa?

Kundens totalhälsa blir allt viktigare och vi blir mer medvetna om hälsoaspekterna i vår konsumtion. Hittills har hälsa till stor del handlat om tillsatser, motion, socker och viktminskning. Framåt kommer också hälsoaspekterna att involvera vårt psyke. Både kroppen och själen definierar hälsobegreppet i framtiden.

 

  1. Hur kan vi bidra till det cirkulära samhället?

Kunderna kommer att köpa färre produkter och vår materiella standard är hög. Vi kommer att dela produkter med varandra och handla dyrare produkter som håller längre. Vi kommer att hyra produkter för olika ändamål. Detta, i kombination med att vi blir fler som bor i storstäderna på mindre yta, betyder att vi inte kommer att fylla våra hem med onödiga prylar. Är vår kedja i nuläget fokuserad på transaktion så måste vi ställa oss frågan hur vi kan hitta alternativa intäktsflöden.

 

  1. Vilket högre syfte uppfyller vår affärsidé

Vi söker mänskliga möten, upplevelser och sammanhang. När vi tillfredsställt vår materiella standard kommer vi att söka något mer. Vi kommer att vilja träffas fysiskt med likasinnade och uppleva saker tillsammans. Vi kommer att söka oss in i sammanhang som skapar mening. Vilken typ av community kan vi samla i våra butiker? Har vi ett högre syfte som kan attrahera ett tillräckligt stort urval av framtidens kunder?

Frågeställningarna är stora och breda men de handlar faktiskt om dig och mig och vår bransch. Hur vill vi ha det och hur kan vi tillsammans skapa en framtid där vi både tjänar mänskligheten och våra affärer. Det kan tyckas ambitiöst, men i dessa dagar tycker jag att vi skall passa på att våga ställa oss de lite större frågorna som vi måste lösa när krisen väl är över.

Denna krönika publicerades första gången på Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet 2020

Motion blur of train moving inside tunnel in Tokyo, Japan

Motion blur of train moving inside tunnel in Tokyo, Japan