Paradigmskifte inom marknadsföring – vi måste tänka nytt

Kanske du har hört talas om Thomas Kuhn (1922-1996). Om inte så var det han som grundlade tankarna kring paradigmskifte. En otroligt intressant upptäckt att gamla system dör och ersätts av nya. När jag ser på hur många företag ser på sina investeringar i marknadsföring och försäljning så ser jag att många organisationer fortfarande lever kvar i det gamla paradigmet när butiken hade ett litet urval produkter och den traditionella marknadsföringen fick stor effekt.

I dag lever vi med fler varumärken än vi någonsin kan ta till oss vi måste därför lägga all kraft att vara där shoppern fattar sitt köpbeslut – enbart för att resultatets skull. Alla varumärken vill ju slutligen bli valda av konsumenten. Och var får vi störst effekt på vår försäljning? Detta är frågan vi måste ställa oss.

I TV soffan, på stan, i mobilen eller i butiken?

Var fattar Din shopper köpbeslutet?

Trevlig helg

jakten-på-effekt[1]

Shopper Marketing nätverk – Shopper vs Consumer Marketing

Det andra Shopper Marketing nätverket träffades i fredags för 4 timmars diskussion och erfarenhetsutbyte. Temat var Shopper vs Consumermarketing. Det finns väsentliga skillnader mellan dessa två perspektiv. Nedan har jag gjort en grov uppdelning som jag tror du kan ha användning av.

Consumer

 • Användning av produkten
 • Påverkar köpet
 • Bygger på demografi
 • Påverkar med traditionell ATL
 • Undersöker attityder och användning

Shopper

 • Hur köper man produkten
 • Baserad på ”need state”
 • Påverkad av In-store kommunikation
 • Undersöker beteende

Vill du veta mer om Shopper Marketing eller vara med i nätverket?

Hör av dig till mig: Martin.mostrom@retailhouse.se

NŠtverk_20150220

6,3 % av Sveriges marknadschefer tycker butiken är en prioriterad kanal

Dagens Media publicerar marknadschefernas prioriteringar 2015. Det är med viss förundran jag noterar att enbart 6,3 % av marknadscheferna prioriterar butiksmediet. För att lyckas i det fragmenterade medielandskapet så är måste investeringarna ske så nära köpet som möjligt. Både det digitala men också det fysiska. Vi får inte glömma att 95% av alla produkter säljs i den fysiska butiken (lite beroende på kategori).

Ja, butiken är en svår miljö att bygga varumärke i!

Ja, i butiken måste varumärket anpassas till kedjan!

Men, det är i butiken Shoppern finns och det är i butikens shoppern slutligen gör sitt köp. Detta får vi inte glömma bort. Så frågan blir hur ser en marknadsplan ut som har butiken som huvudmedia. Vad skulle då resultatet bli?

Ni får gärna tipsa mig på marknadschefer som tänker annorlunda och prioriterar butiksmediet i sina planer.

Trevlig helg

akademibokhandeln_papper_och_kontor_006[1]

Fullt hus på Retail House – Shopper Marketing Plan®

Idag träffades ett 30-tal marknadsförare och  kategorichefer från några av Sveriges starkaste varumärken och dagligvarukedjor. Först frukost och sedan så gick vi igenom tre case som byggt sin strategi på Shopper Marketingprinciper.

Barilla, Skåne Mejerier och Coca Cola.

Nästa frukostmöte är den 20 mars och då får vi träffa r Elgiganten som berättar mer om hur de vinner slaget om Shoppern.

Vill du komma med på inbjudningslistan. Maila mig: Martin.mostrom@retailhouse.se

Frukostmšte_20150218

Shopper Marketing fokuserar på köptillfället – 360 grader

360 graders marknadsföring är viktigt. Mot bakgrunden att marknadsföringsmedlen är begränsade och människans uppmärksamhetsförmåga är låg måste vi försöka ha ett och samma uppträdande i alla kanaler där vi aktiverar varumärket. Det som dock är skillnaden idag jämfört med för 5 år sedan är att vi i princip alltid är en shopper (alltid butiken i handen) vilket sätter kommunikationen på prov. Den gamla skolan när marknadsavdelningen kommunicerade i ”above the line” medierna för att driva kännedom  och säljavdelningen ansvarade för butik där köpen skulle ske är förlegad. Idag måste den moderna marknadsavdelningen göra sin hemläxa och vrida sitt perspektiv från konsument till shopper perspektivet. Vad innebär då detta för marknadsavdelningen?

1. Identifiera alla kanaler där vår konsument kan köpa produkten – Shoppers path to purchase – lägg en majoritet av era marknadsaktiviteter i dessa kanaler.

2. Utvärdera kritiskt de traditionella mediekanalernas effekt – även om mediabyrårerna enbart rekommenderar köpta medier.

3. Skapa kommunikation som säljer

4. Hitta nya kanaler där konsumenten också kan bli en shopper!

5. Lära, testa, utvärdera i nära samarbete med kund och i nära samarbete mellan marknads- och säljavdelningen – en agenda

Att följa shoppern längs hela resan från upplevt behov till köp – det är Shopper marketing och då kommer också 360 graders kommunikationen att behöva anpassa till den kanal där kommunikationen finns. Detta innebär att den moderna marknadsföraren måste förstår hur köpet går till och vilka barriärer det finns i just den kanalen – i den digitala eller fysiska miljön.

360-grader-293x300[1]

Känner du till de magiska frågorna varje varumärke måste ställa sig?

En av de viktigaste uppgifterna när ditt varumärke skall utveckla en Shopper Marketing strategi är att på djupet förstå våra kunders drivkrafter och mål. Vad är det våra kunder (retailers) försöker att uppnå? Vilken position försöker de att ta? Hur kan vårt varumärke hjälpa retailern uppnå sina mål.

Som lite hjälp på vägen kommer här några områden som kan vara intressanta att bryta ned.

 • Hur kan vårt varumärke skapa Kännedom/positionering åt kedjan?
 • Hur kan vårt varumärke stärka kedjans position inom  ett specifikt produktområde?
 • Hur kan vårt varumärke skapa upplevelser i butik?
 • Hur kan vårt varumärke skapa lojalitet?
 • Hur kan vårt varumärke stödja retailerns samhällsansvar
 • Hur kan vårt varumärke stärka retailerns årsplaner?

Får du några idéer? Hur skall ditt varumärke positioneras?

JensAssurHunger3[1]

Är din organisation mogen för en Shopper Marketing strategi – testa här!

Shopper Marketing är ett område som kommer starkt. Handelns ökade makt, den digitaliserade konsumenten och svårigheten att nå målgruppen i traditionella medier är några av de bakomliggande orsakerna till att Shopper Marketing som område växer.

Vad krävs då av din organisation för att ni fullt skall få utväxling av Era Shopper Marketing strategier. Nedan definierar jag 10 olika kriterier. Testa och sätt betyg på hur duktig du anser att ni är på de olika kriterierna.

TEST –  GRAD AV MOGENHET FÖR SHOPPER MARKETING

1. En vision för vad ni vill uppnå i butik mot shopper och butikspersonal.

2. En integration i tänke- och arbetssätt mellan sälj, marknad, trade och category.

3. Förstå att det är en skillnad mellan Shoppern och konsumenten.

4. Tydliga mål och ansvarsfördelningar

5. Vilja och förmåga till att definiera tydliga kommunicerbara årsplaner

6. Ordentlig budget (ej bara trade budget)

7. Starka relationer med handeln på fler nivåer än bara kategori.

8. Öppenhet och villighet till att lära och dela kunskap

9. Nyckelpersonerna i organisationen har hög kunskap om Shopperns och retailerns makt.

10, Mod att vilja förändra befintligt arbetssätt.

Hur många av de 10 kriterierna kunde du sätta ett tydligt ja på?

Betyg[1]

Vilken position har ditt varumärke i handeln?

Shopper Marketing handlar lika mycket om hur shoppern agerar i butik som hur ditt varumärke hittar en unik position hos handeln. Handlar då positionen hos handeln bara om hur mycket handeln tjänar på produkten? Svaret på den frågan är Nja.

Gör en intern övning och gå igenom de 10 kriterierna nedan och poängbedöm dig som leverantör mellan 1-10 poäng och se hur många poäng ditt varumärke/företag kommer upp i. 1 är mycket lågt och 10 är mycket högt. Alla företag som kommer över 80 poäng spelar i elitserien.

Handelns bedömningskriterier

1. Varumärkets storlek i relation till kategorin

2. Leverantörens totala betydelse till kedjan

3.  Varumärkets styrka i kategorin

4. Varumärkets förmåga  till att stärka butikens position

5. Intellektuellt kapital. Förmågan att vara kunskapsledare i strategiska frågor

6. Teknisk expertis (big data)

7. Innovation, energi och förmåga till att hitta gemensamma nämnare

8. Förmåga att stödja handelns ekonomiska mål (snittköp, trafik)

9. Förmåga till att säkerställa genomförandet i butik

10. Objektivitet i relation till kategorin och övriga konkurrenter

Hade du under 80 poäng och vill du veta mer om detta och hur man bygger en Shopper Marketing Plan® som hjälper din organisation att identifiera era möjligheter i handeln så är du välkommen på vårt frukostmöte den 18 februari.

Anmäl dig via länken nedan

http://simplesignup.se/event/56056

bba8f-matbutik5b15d