18-36 sekunder ägnas åt din POS i butik – förenkla och förtydliga!

ex-availability[1]

Under en shoppingrunda på 30 minuter ägnas 1 400 sekunder åt shopping, 400 sekunder åt att fixera produkter, 60 sekunder åt prisskyltar men bara 18-36 sekunder att fixera övriga skyltar(0,1-0,4 sek är tiden för fixering). När shoppern fixerat skylten så ägnas cirka 1 sekund och att läsa och förstå skylten. På en sekund hinner man läsa mellan 3-5 ord. Shopper Marketing handlar därför om att budskapen i butik måste vara enkla utan en massa ”onödiga” element. Vill man bygga sitt varumärke mot shoppern i butik är det viktigt att skapa guidelines för hur varumärket skall uppträda i butik och då gäller helt andra regler än för traditionell marknadsföring i TV och Print. Om Shoppern skall agera måste butikskommunikationen förenklas och förtydligas och skall butiksmedarbetaren känna engagemang så måste vi också prioritera vilken kommunikation som är viktigast.

Vill du veta mer om hur du prioriterar din kommunikation i butik.

martin.mostrom@retailhouse.se

0708-812630

 

 

Konsten att sätta rätt mål för kommunikationen i butik

Första steget för framgångsrik kommunikation i butik är att definiera målen med kommunikationen. För att få en struktur i detta arbete så arbetar Retail House i enlighet med 4C modellen. Detta är en kommunikationsmodell som är anpassad för butik- och shopperkommunikation.

1. Command attention – Skapa synlighet

2. Connect – visa på vilket varumärke det är som vill visa synlighet.

3. Convey – vad vill varumärket säga.

4. Close – skapa ett attraktivt erbjudande.

Varje steg i modellen betygsätts på en 10 gradig skala och en bra kampanj ligger på mellan 33 och 40 poäng. Genom att strukturera upp butikskommunikationen så uppnås en tydlighet i mål och strategi vilket i slutändan alltid resulterar i ett högre return on investment (ROI).

JensAssurHunger3[1]

Kickstarta hösten med en Shopper Marketing Plan

Shopper Marketing är en starkt framväxande disciplin inom marknadsföring
och kommunikationsområdet. I USA, där många marknadsföringstrender
startat är Shopper Marketing idag ett etablerat verksamhetsområde i många
konsumentnära företag. Där finns det en mer spridd kunskap i hur viktigt det är
för ett företag som säljer konsumentprodukter att ha fokus på Shopper och butik.
En majoritet av de större företagen inom FMCG har utvecklat egna självständiga
avdelningar som kompletterar den traditionella sälj- och marknadsavdelningen.
Retail House har utvecklat sjustegsmetoden – Shopper Marketing Plan vars mål är att integrera sälj och marknadsföringsaktiviteterna i företagen allt för att skapa en ökad effekt av företagets marknadsinsatser.