Digital Hype

Deltog i ett intressant seminarie igår där Dagens media  behandlade det nya mediaformatet  DOOH (Digigtal out of Home)som nu lockar stort intresse bland både mediabyråer och varumärken.  Hur får man in DOOH och Butiks-tv i sin mediamix är den stora frågan som ställs.

Räckvidd och mätsystem diskuteras flitigt bland föredragshållare och några lägger också vikt vid att poängtera att det nu ställer nya krav på innehåll i kommunkationen. Flera  olika case presenteras och visar på bredd i användningsområden, MC Donalds skylt vid Stureplan som jobbar med olika kommunikativa innehåll för att driva trafik till en specifik restaurant på anrika Kungsgatan. SCA som helt lagt om sin mediamix till från traditionell TV till Butiks TV och Swebus  som hittat ett smart, kostnadseffektivt sätt att omprofilera varumärket och öka trafiken (i dubbel bemärkelse denna gång, busstrafiken).  Alla har ett positivt resultat på det ena eller andra sättet. Men alla hade också förutom att de använt den nya tekniska möjligheten skapat kommunikation nära köpbeslutet eller själva köpet i de fall dessa beslut skiljer sig åt.
Min egen starkaste reflektion efter 4 timmar blir att  det absolut viktigaste är att vi ska ge konsument relevant information vid relevant tillfälle, oftast i samband med köp.  Svårare än så är det inte…