Vi måste göra branschen het igen – Shopper Marketing by Retail House

När jag för 25 år sedan klev in i dagligvaruhandelns värld så var det den hetaste branschen man kunde arbeta i. Dynamik, stort självstyre och härliga personligheter utmärkte branschen. Fick man en plats på Unilevers eller Procter & Gambles traineeprogram så var lyckan gjord. Så ser det inte ut idag.

Universum, som varje år rankar de mest attraktiva företagen i Sverige baserat på unga människors preferenser, visade i sin senaste studie 2019 att det inte fanns ett enda dagligvarurelaterat företag med på 20-i-topp-listan. Den första dagligvaruleverantören (inom mat och dryck) hittar vi först på plats 32 (Coca Cola) och på plats 40 ligger den första dagligvarukedjan – ICA. Axfood ligger på 83:e plats och Coop kvalade inte ens in på topp-hundralistan.

Nyckelord för vår bransch idag är standardisering, processorientering, centralisering och digitalisering, allt med fokus på kostnadseffektivitet. Resultatet av detta är att vi alla är fokuserade på att föda och underhålla systemet som vi byggt upp snarare än att fundera på hur vi skall utveckla, skapa nya affärer och få branschen att växa. Kunder tycker det är tråkigt att handla mat i våra livsmedelsbutiker och enbart ett fåtal av alla de tusentals produkter som lanseras varje år överlever. Resultatet av detta är krympande marginaler, svårigheter att hålla marknadsandelar, tappad konsumtion till restaurangsektorn och illojala kunder.

Vi människor är i grunden kreativa och skapande. Jag tror att många människor idag, främst bland de yngre, söker sig till branscher där man kan få vara med att påverka, skapa nytt och göra skillnad. Detta är precis vad vår bransch behöver just nu och därför måste vi förändra den. Med respekt för att denna fråga är komplex så har jag ändå dristat mig till att ha identifierat tre övergripande områden som vi behöver fokusera på för att lösa detta – oavsett om vi arbetar i butik, centralt hos kedjan eller på leverantörsföretagen.

Nr 1. Vi måste på allvar börja samarbeta med varandra. Vi kan inte längre se oss som leverantör och inköpare. Vi måste sätta oss i samma båt med ett övergripande fokus på hur vi tillsammans kan utveckla lösningar som gör skillnad för våra kunder i deras vardag. Allt annat bör i framtiden vara sekundärt.

Nr 2. Det är otroligt viktigt att förstå vad kundupplevelse är. Vi kan inte fortsätta att mekaniskt lansera våra produkter och tro att kunden kommer att hitta och köpa den. I framtiden så kommer upplevelsen att vara lika viktig som produkten i sig.

Nr 3. Vi måste visa den fysiska butiken mer kärlek. Dess roll kommer fortfarande att vara viktigast vid kundens matinköp och central för leverantörens marknadsföring. Glöm inte bort den fysiska butikens utveckling och sluta se den som en döende dinosaurie.

Vår bransch är fantastisk så låt oss tillsammans fokusera på att släppa lös all inneboende potential som finns i den.  Så lätt och så svårt.

Denna krönika presenterades i Fri Köpenskap i Januari 2020.

hoppet-ojb8haklte4aglidx695cb0e2375spgab9amipnp4w

 

Nu smygstartar vi Interim Management på Retail House

Vår bransch är i omvandling och ovissheten om framtiden
skapar stora utmaningar för de allra flesta företag. Krav
på förändring och anpassning till en förändrad värld leder
ofta till behov av specialkompetenser och en mer flexibel
organisation. Då kan en interimslösning vara ett bra vägval
istället för att anställa.

Det råder också en trend i att alltfler arbetstagare önskar ett mer dynamiskt
och friare arbetsliv. Flexibilitet och dynamik är nyckelorden för vår bransch
2020 och framåt…

Nu sjösätter vi (efter ett par års smygstart) vår nya
interimstjänst – Retail House Interim Management.

Vi på Retail House har hjälpt 100-tals medarbetare inom dagligvaru- och
detaljhandeln att nå framgångar med sina varumärken och kampanjer i butik.
Vi har lärt oss vad som gör att man lyckas eller misslyckas, både när det gäller
varumärken men framförallt vilka människor som blir framgångsrika.

Under åren har vi byggt Nordens största nätverk med medarbetare på alla
nivåer som regelbundet loggar in på Retail House för att söka kunskap genom
nätverk, forskarfrukostar eller utbildningar.

Vi vet vilka krav som ställs på medarbetaren inom dagligvaru- och detalj
handeln. Vårt nätverk och kunskap i branschen garanterar att vi kommer att
hitta rätt kollegor till dig eller nya utmaningar om det är det du söker.

Retail House är mötesplatsen där idéer skapas, människor möts och samar-
beten mellan handeln och leverantör utvecklas. Nu vill vi också vara mötes
platsen där du kan söka din nya kollega eller själv hitta nya utmaningar inom
den bransch som vi så passionerat brinner för och vill utveckla. Retail House
garanterar rätt person på rätt plats.

Så vi välkomnar dig både som kund eller om du vill ladda upp du vill CV och söka nya utmaningar i branschen.

Ladda upp ditt CV här!

Ha en skön sommar!!

Interim_web 1(1)_1920

Nyckeltal måste vara få och tydliga – Shopper Marketing by Retail House

Vilka KPI:er nyckeltal använder ni Er av när ni utvärderar era marknadsinsatser. Den gamla uppdelningen mellan above the line och below the line börjar kanske spela ut sin roll. Över 100 nyckeltal kan vara relevanta. Men vilka tal skall vi välja? Och vad har en effekt på försäljning på kort och lång sikt? Idag delar jag en mycket intressant samtal från @sverigesannonsörer som samtalar kring nyckeltal, deras begränsningar etc. Nedan har jag tagit mig friheten att plocka ut ett citat från samtalet. Fokus på synlighet och tillgänglighet identifierades som ett outvecklat område.

”Glöm inte helhetsbilden. Finns vi inte hyllan blir vårt varumärke inte valt! Fysisk och mental tillfällighet skapar penetration. Leder till ökad kunbas att stå på leder till ökad marknadsandel och lojalitet” Fredrik Hallberg

” När vi pratar om effekter så pratar vi oftast om marknadskommunikationen, men vi måste ha en helhetsbild på marknadssidan. Det är viktigt att ha både fysisk och mental tillgänglighet. Finns vi inte framträdande på hyllan så är det väldigt svårt att bli vald, och ofta tenderar man att glömma den där fysiska tillgängligheten. Och den måste inte vara i en fysisk butik, den kan även vara digitalt. Sen måste vi också bygga mental tillgänglighet. Har vi krattat manegen? Finns vi i åtanke vid köptillfället? Och lyckas man få det här att hänga ihop, den fysiska och mentala tillgängligheten, då bygger vi penetration, då får vi en större kundbas att stå på, och då följer många andra nyckeltal efter, som exempelvis marknadsandel och lojalitet. Så den fysiska och mentala tillgängligheten behöver vi studera mycket mer än vi gör idag. Idag görs väldigt mycket för- och eftertester av annonsmaterial, men man kanske måste fråga sig oftare: finns vi i butikshyllan i Särna eller Mora eller Örnsköldsvik.” Detta måste vi veta”

Lyssna på det insiktsfulla samtalet här

KPI New

En riktigt skön sommar önskar vi Er – Shopper Marketing by Retail House

Det är 32 grader varmt och med detta inlägg vill jag och hela Retail House önska Er en skön sommar och en önskan att du kan koppla av.

Vår förhoppning är att vi att får ses fysiskt igen om någon månad. Under sommaren så kommer vi att publicera lite matnyttigt kring Shopper Marketing så du inte tappar tempo.

Var rädd om dig och håll modet uppe.

 

Sommarhälsning_2020

Säkra demonstrationer – Shopper Marketing by Retail House

Vi och våra kunder längtar ut i butikerna och möta shoppern med demonstrationer och events. Fortfarande finns inga centrala beslut om att återuppta aktiviteterna. Men förhoppningsvis kommer vi att få ett sådant inom någon månad. Tills dess har vi på Retail House tillsammans med Magnus Wåhlstedt på Eazzy tagit fram en första prototyp för säkrare demonstrationer. Nu med skydd så att samplingen blir så säker som möjlig. Kompletterar vi också denna med anvisningar framför demodisken så har vi en lösning som fungerar för säkrare demonstationer.

Vi kommer att få leva med Covid -19 under en längre tid så det är nu upp till oss att hitta lösningar som gör att våra kära kunder kommer ut med sina varumärken på ett säkert sätt till Shoppern.

Hör gärna av Er till oss om ni vill veta mer:

Kontakta Jessica för att få veta mer:

Kontakta Lisbeth för att få veta mer:

 

covid19-safe-sampling-demodesk-low (002)

Personliga möten i coronatider – Ny forskarfrukost med Professor Magnus Söderlund

Varmt välkomna till Retail House och höstens första forskarfrukost på det självklara temat – Personliga möten i Coronatider. Professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan i Stockholm kommer att hålla en föreläsning om vikten av det personliga mötet och samtidigt presentera aktuell forskning på temat hur kundmötet påverkas av coronapandemin.

Ett otroligt intressant tema för alla oss som arbetar och verkar för det personliga mötets relevans.

När: 18 september kl. 8.30-9.30

Var: Retail House Shoppermarketingkanal på youtube (forskarfrukosten blir denna gång digital)

Anmälan: Anmäl dig här

Välkomna

Forskarfrukostarna görs i samarbete med Handelsrådet

Forskarfrukost_Sept_2020

Personliga möten i coronatider – Ny forskarfrukost med Professor Magnus Söderlund

Varmt välkomna till Retail House och höstens första forskarfrukost på det självklara temat – Personliga möten i Coronatider. Professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan i Stockholm kommer att hålla en föreläsning om vikten av det personliga mötet och samtidigt presentera aktuell forskning på temat hur kundmötet påverkas av coronapandemin.

Ett otroligt intressant tema för alla oss som arbetar och verkar för det personliga mötets relevans.

När: 18 september kl. 8.30-9.30

Var: Retail House Shoppermarketingkanal på youtube (forskarfrukosten blir denna gång digital)

Anmälan: Anmäl dig här

Välkomna

Forskarfrukostarna görs i samarbete med Handelsrådet

Forskarfrukost_Sept_2020

Nu är det dags att fokusera på förenkling och underhållning – Shopper Marketing by Retail House

Vi ser att Dvh och andra sektorer ökar kraftigt i de digitala kanalerna. Frågan är vad vi skall göra med den fysiska butiken post corona? Vi kan inte fortsätta som förut utan måste visa den fysiska butiken mer kärlek – om vi skall återvinna shopperns förtroende och tid. Vi vet att den fysiska butiken med sina naturliga kundströmmar är en helt unik plats att sälja varor på. Men då måste vi fokusera på att göra butiken enklare och roligare att handla i. I dag skickar jag med en fantastisk artikel från Professor Ray Burke med temat – shoppability. 

Läs igenom den, fundera på vad ditt varumärke skall fokusera på framåt. Men framförallt bestäm Er vilken roll den fysiska butiken skall spela i din varumärkeskommunikation.

Klicka på länken och läs artikeln.

JSR-Iss1-V1-Burke-Morgan

 

Mother and daughter are walking on the street after shopping

Vetenskapen pekar tydligt åt ett håll om du vill sälja varor – Shopper Marketing by Retail House

Dagligvarubranschen är i förändring. Det vet alla som är verksamma i den. Och även om digitaliseringen driver kunder från den fysiska butiken så är och kommer den fysiska butiken under mycket lång tid framöver vara den mest betydande försäljningskanalen för mat och måltider. Den stora frågan är då var man 2020 skall fokusera sina marknadsföringsinsatser för att sälja mat och måltider? I TV reklam, i sociala medier eller i synlighet och kommunikation i butik?

Detta är självklart inte en svart och vit diskussion men idag skall jag skicka med dig en mycket spännande vetenskaplig artikel som försöker svara på detta och svaret är rätt tydligt – det är i butiken som slaget om försäljningen och varumärket står. Svaret står att läsa i en artikel från världens mest ansedda vetenskapliga tidning. Journal of Retailing.

Kan man då också bygga varumärke i butik? Ja, ja och åter ja. Studien visar på en tydlighet i denna fråga. Retail House har också gjort studier med Handelshögskolan och Jens Nordfält där vi ser markant ökningar på varumärkespreferenser när man fått möta varumärket i butik. (läs mer om detta i Jens bok marknadsföring i butik)

Till alla marknadsförare och säljare där ute. Lägg huvuddelen av Ert fokus på detta så kommer ni att lyckas!

  1. Ha järnkoll på hur ni skall sälja era produkter i butik. Säkerställ plats och utrymmer i planogram. Ni måste veta vilket värde era produkter spelar.
  2. Skapa program som går över åren som bygger på samma kommersiella kalender som dina kunder.
  3. Investera i dina kunders medier. Det underlättar att komma in och få synlighet. Inte lätt att sälja varor utan centralt stöd.
  4. Säkerställ att Era centrala investeringar får full utväxling genom uppföljning och att låta er säljkår driva lokala volymer.
  5. Fokus på synlighet i butik. Det som inte syns finns inte. Vi jobbar med dagligvaror!

Glöm inte bort att vara långsiktig. En butik kan ha upp till 40 000 artiklar. Det gäller att ha en strategi!

Vill du samtala mer om strategi för att nå butik och shopper. Tveka inte att höra av dig!

Kontakta mig här

Läs artikeln i länken nedan.

1-s2.0-S0022435914000967-main

Var rädda om Er och håll modet uppe

RetailHouse_Produktblad_Inspirationsforelasning_1(3)_600

 

Personliga möten kommer att bli superviktiga post corona – Kunskap i karantän by Retail House

God morgon,

vi skriver v. 22 i almanackan och jag drar till med ett superlativ i rubriken. Jag tror verkligen att våra personliga möten kommer att bli allt viktigare i takt med att digitaliseringen breder ut sig över våra liv. I eftermiddag skall jag vara med på ett seminarium med 300 deltagare över hela världen och det klart, vad sparar inte detta i CO2, tid, pengar, etc. Men…. visst hade det varit härligt att delta med samtliga 300 och samtala, mötas och bygga relationer. Något som jag längtar efter.

Idag får du en utmärkt föreläsning av dr. Kristina Bäckström vid  Lunds Universitet. Kristina går på djupet i butikspersonalens roll och utmaningar i den fysiska butiken. Butikspersonalens roll kommer att bli viktigare i den fysiska butiken och vi behöver på ett betydligt bättre sätt definiera dess roll. Vi kanske inte heller kommer att slarva så med våra möten utan se dem som fantastiska möjligheter inte bara för att sälja utan att bygga förtroende och relationer. Detta  är något som också kommer att bli allt viktigare post corona. Men butikspersonalens roll hänger ju självklart samman med vad vi skall ha den fysiska butiken till. Mer om detta i framtida inlägg.

Var rädda om er och håll modet uppe!

Se föreläsningen här

diversity_125350687