5 tips för mer shoppervänlig butik – Shopper Marketing by Retail House

Butiken skall sälja varor. Detta påstående kan nog alla hålla med om. Hur gör vi butiken så attraktiv att vi vill besöka den och handla fler produkter än vi har planerat? Många butikskedjor brottas med denna fråga. Här kommer därför 5 tips på hur du kan göra butiken mer shoppervänlig.

Banta ditt sortiment – Vi handlar cirka 150 – 200 artiklar på årsbasis. I en större dagligvarubutik kan det finnas upp till 40 000 artiklar. Det innebär att vi handlar från mindre än en procent av sortimentet. Lyft fram storsäljarna, ta bort svansarna, förenkla för dina kunder och få en ökad lönsamhet på köpet.

Hjälp kunden att välja – En modern mejeriavdelning kan ha upp till 600 artiklar! Det stora antalet artiklar i avdelningen gör att det är svårt att välja och hitta rätt produkter. Gör det enkelt att navigera i avdelningen. Glöm inte att exponera nyheterna. Butiken upplevs då som roligare och mer dynamisk.

Bestäm hur du kommunicerar i butik – Kunden ägnar 18-40 sekunder under en 30 minuters shoppingrunda att se på skyltar i butiken. En modern stormarknad kan ha tusentals olika skyltar. De flesta skyltar vi sätter upp i butiken kommer aldrig att ses. En stor mängd skyltar skapar enbart ett rörigt intryck.  Gör en plan vilken typ av kommunikation du skall ha i butiken. Navigeringsskyltar, prisskyltar och nyhetsskyltar. Rensa skyltarna från all onödig information. Man har mindre en än sekund på sig att få skylten läst.

Använd bilder i butiken – Bilder är effektivt när vi skall kommunicera i butik. Studier visar att försäljningen kan öka med upp till 8 % om vi använder oss av bilder istället för ord i kommunikationen.

Ha bara skyltar som får kunden att agera – Ha en klar idé om vad du vill kommunicera. Det är bara skyltar som leder till action som är relevanta i butiksmiljön. Rensa bland skyltar som inte är kopplade till ert sortiment. Skyltar skall ha ett erbjudande. Detta leder till försäljning.

Konkurrensen är stenhård från både fysiska och digitala konkurrenter. Experimentera mera och pröva olika lösningar. Det underbara med att få arbeta i butik är att man väldigt snabbt får ett kvitto på vad som fungerar och ger effekt. Detta är anledningen till att butikskommunikation och arbete i butik är intressant, roligt och utvecklande.

Lycka till med din butikskommunikation.

Skapa mer experiment – Shopper Marketing by Retail House

Vi måste påminna varandra om att framtiden inte går att förutsäga och att vi inte har alla svar på framtidens utmaningar och möjligheter. Förändringstakten i vår omvärld är hög. Uppkopplade konsumenter ställer krav på service, snabba leveranser och låga priser. Butikskedjor sätter press på sina leverantörer genom hårda förhandlingar och flera egna märkesvaror.

Effekten av traditionell reklam har minskat drastiskt. Det är stora och avgörande skiften som utmanar de etablerade varumärkena. 90 av de 100 största varumärkena i USA förlorar andelar i sin egen kategori. Detta skapar ett förändringstryck. Resultaten av detta ser vi i eviga omorganisationer, lanseringar av nya produkter som har svårt att sätta sig (8 av 10 nylanserade produkter har försvunnit inom två år) och megafusioner mellan företag med syfte att sänka kostnaderna.

En sak är säker – vi kan inte lösa framtidens utmaningar med gårdagens arbetsmetoder. Därför vill jag slå ett slag för experimenterandet som ett arbetssätt. Experiment behöver inte vara stora och komplexa. De brukar ofta vara bättre om de är små och enkla. Fördelarna med ett experimentellt arbetssätt är många:

  • Ett starkare samband mellan aktivitet och resultat – genom att testa en aktivitet mot en kontrollgrupp så bekräftar man att aktiviteten verkligen skapar ett resultat.
  • Bättre beslut för framtida affärer – ekonomiska beslut blir betydligt enklare att ta om det finns en robust ekonomisk kalkyl som är testad innan det slutliga beslutet fattas.
  • Idéerna som testas kan vara mer innovativa och lite galna – vi arbetar ofta efter konventionella arbetsmetoder. Nu vågar vi testa nya idéer och innovativa arbetsmetoder med begränsad risk.
  • Ökar samarbetet med leverantörerna och kunderna – Co – creation är ett centralt begrepp. För att skapa innovationer måste man experimentera tillsammans med sina leverantörer och kunder. Genom samarbete får man fokus på rätt frågor.
  • Skapar en kultur där kreativitet och innovation belönas – Bejakar osäkerheten och gör experimenten till en del av företagets strategi. Tillåter misslyckanden som vägen till framgång.
  • Begränsad risk med oändliga vinstmöjligheter – Risken minimeras då experimenten genomförs i begränsad omfattning. Den ekonomiska uppsidan är däremot oändlig.

 

Nästa gång du står inför en utmaning eller ser en möjlighet – initiera ett experiment. Vem vet hur stor din idé kan bli?

 

sommar[1]

Framtidens kunderbjudande – Shopper Marketing by Retail House

Förra året hade vi på Retail House det stora förtroendet att leda ett projekt där vi tillsammans med handel och akademin skulle identifiera forskningsfrågor kopplat till det framtida kunderbjudandet. I dagens föreläsning får du fyra korta presentationer av såväl akademi som handelsföretag. Föreläsningen var en slutpresentation av projektet.  Vill du även läsa rapporten så hittar du den i länken nedan. Projektet finansierades av Handelsrådet.

Ladda ned rapporten här

Simma lungt!