White paper – så lyckas du med demonstrationer i butik – Shopper Marketing by Retail House

I digitaliseringens tidevarv kommer det fysiska mötet att bli allt viktigare. T ex så har ett företag som Nike fokuserat på specialutbildade säljare som skall förstärka varumärkesupplevelsen. För dig som vill lära dig mer om personliga möten i allmänhet och produktdemonstrationer i synnerhet som bifogar jag idag ett White paper som ger dig 7 råd för att lyckas i butik.

Trevlig läsning och glöm ej bort att skapa en strategi för dina personliga möten/demonstrationer i butik.

White_paper-butiksdemostrationer och event

Bild2

 

Rapport från USA – Shopper Marketing by Retail House

Denna vecka går den stora NRF mässan av stapeln i USA och en 10 000 kronors fråga är hur vi skall kunna locka kunderna till den fysiska butiken och vad skall den bestå av. Vi talar om Showrooms, upplevelser, mat och dryck, bokade säljbesök, spännande teknikinnehåll. De fysiska butiksbesöken har minskat med 10 % enligt  konsultbolaget WD. De spår även att 25 %  av USA.s gallerior kommer att stängas inom fem år. Hur ser det ut i Sverige om 5 år? Upplevelsen är att fler nya malls prospekteras.

Det är dock en hårfin övning att hamna rätt i sina butiksupplevelser så att de faktisk också blir lönsamma. Några råd som gavs var att låta kunderna boka säljbesöken vilket är en intressant tanke. Primärt gäller det sällanköpsvaror. Men en intressant tanke är att pröva den även på dagligvaruhandeln då kopplat till hälsa/måltidsrådgivning.

Vad kan då bokade besök göra för kundupplevelsen?

  1. Bra service och en ökad  butiksupplevelse
  2. Uppkopplade butikssäljare som får tillgång till data så att de vet vem de har framför sig
  3. Bokade besök så att personalstyrkan kan planeras
  4. Butiken får ny data och insikter om enskilda kunder

För att du skall kunna fördjupa dig mer så skickar jag även med en artikel på temat upplevelelser i butik som kommer från forskarna på Wharton Business school.

Läs artikeln från Wharton här ” Can in-store experiences save retail?”

Trevlig läsning och glöm ej att hålla upplevelsetanken vid liv.

pexels-photo-297996.jpeg

Premiär för nytt nätverk – Shopper Marketing by Retail House

I fredags var det dags att sjösätta ett nytt Shopper Marketingnätverk. Om man skall utvecklas i sitt arbete med Shopper Marketing så är det nödvändigt att få träffa andra likasinnade.  Därför är det oerhört glädjande att Retail House får det återkommande förtroendet att vara den sammanhållande länken när några av representanterna från Sveriges starkaste varumärken träffas för att diskutera Shopper Marketing och dess effekt på organisation och försäljning.

Är du intresserade att av vara med? Hör av dig till mig. Nästa nätverk startas efter sommaren.

Läs mer om nätverket här

Ha en bra vecka!!

12e jan.jpg

 

 

Detta måste vara fokus 2018 – Shopper Marketing by Retail House

Vi lockas ofta att tro att slaget om framtiden står mellan det digitala och det analoga. Detta är enligt mig en felaktig slutsats. Shoppern är varken analog eller digital – den är bara en shopper och kommer att välja den kanal som är enklast och ger mest värde. Vissa kategorier som böcker var väldigt tidiga digital.  Andra kategorier som servicehandel kommer aldrig  att bli rikigt digital då törst och hunger inte låter vänta på sig.

Globalt följer vi de de stora företagens kamp mellan det digitala och analoga. Zalando mot H&M, Wal-Mart mot Amazon och på hemmaplan ICA mot Mathem.  Det som kommer att krävas för att överleva är ett fokus på shoppern och dess beteende. Det är det enda sättet att överleva. Inte ett fokus på digital eller analogt. Om lösningen heter digital eller fysisk butik beror på, just det, shopperns beteende i kategorin.

Jag bifogar idag, gjordes redan i november, en studie om Shoppability – vilket är ett nyckelbegreppe för att förstå shoppern. Så därför håll tillgodo och läs artikeln!! Och glöm ej att vi är fysiska varelser.

Shoppability

Walmart-Amazon

Vi behöver varandra – Shopper Marketing by Retail House

God fortsättning. Idag får du läsa en av mina senaste krönikor som publicerades i Handelsrådets nyhetsbrev innan jul. Den handlar om vikten av samarbete mellan handeln och akademin.

Trevlig läsning

Samarbete för framtida relevant handelsforsking

Aldrig förr har handeln förändrats i så dramatiskt takt som nu. Behov av aktuell och relevant forskning är större än någonsin. För att akademin och handel skall förena sina agendor behöver man förstå varandras olika roller och perspektiv. Det finns dock ett antal utmaningar i att förena dessa världar.

Den första utmaningen är tidsperspektiven.  Akademin och handel lever i olika tidszoner. Handeln räknar sin dagskassa och månadsförsäljning. Forskningen däremot är mer långsam till sin natur och det kan ta flera år av datainsamling och analys innan den slutligen kan ge några resultat. Skall resultaten dessutom publiceras akademiskt tillkommer ytterligare tid. Detta är en utmaning som gör att det är svårt för handel och forskning att mötas.

En andra utmaning är att forska på relevant frågeställningar. Skall handeln uppskatta forskningen som görs på våra universitet så måste den utgå från de reella problem som handeln de facto har. Forskarna måste sätta företagens utmaningar i centrum och inget annat.

Den tredje utmaningen är resultatorienteringen. Handeln och akademin har olika målgrupper och det måste respekteras. En forskare mäts på antalet publicerade artiklar och handeln mäts på sin försäljningsframgång. Framtida forskning måste både ha forskarvärlden och handelns resultat i fokus. Detta låter kanske krasst men är viktigt om vi skall få till stånd en dynamisk forskningsagenda.

Tre råd till forskare som vill skapa mer relevant forskning för handeln.

Släppa preliminära resultat – inte vänta i tre år

Hög förändringstakt präglar handeln.  Det är nödvändigt att kunna delge preliminära resultat och hålla sina fallföretag uppdaterade, även om resultaten inte är 100 % färdiga och publicerade.

Närmare samarbete – fokus på kärnproblem

Handeln och akademin måste arbeta mer intimt.  Forskningen bör utgå från företagens kärnproblem. Relevans och nytta är nyckelord.

Fokusera på resultat – konkreta actions.

Forskaren har akademin som primär avnämare och inte konkreta resultat som handeln kan ta actions på. Framgångsrik forskning måste vara till nytta för handeln. Framgångsrik forskning måste ta hänsyn till företagen och dess konkreta resultat redan när framtida forskningsprojekt planeras.

Detaljhandeln behöver forskning. Akademin har en mycket viktigt roll att fylla för att öka förståelse för såväl nutid som framtida utmaningar. Min förhoppning är att både akademi och handel förstår vilken ömsesidig nytta man har av varandra och vad man kan skapa tillsammans om man gör det med respekt för varandras roller.

FullSizeRender

 

Årets första frukost – Shopper Marketing by Retail House

God  fortsättning på det nya året. Det är mycket spännande som händer just nu i vår bransch. Missa därför inte att hålla dig uppdaterad med våra forskarfrukostar som vi genomför tillsammans med Handelsrådet och Sveriges ledande forskare inom marknadsföring.

Nästa frukost är den 26.1 och kommer att handla om musikens påverkan på försäljningen. Föreläsare är Professor Sven-Olov Daunfeldt.

Vi syns

Anmäl dig här

image001